Vicente Clavel Andrés

De Uiquipèdia, la Wikipedia en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Vicente Clavel Andrés
Nacionalitat: Espanyola
Ocupació: Escritor, traductor, periodiste i editor.
Naiximent: 1888
Lloc de naiximent: Valéncia, Regne de Valéncia, Espanya
Defunció: 1967
Lloc de defunció: Barcelona, Catalunya, Espanya

Vicente Clavel Andrés (Valéncia, 1888 - Barcelona, 1967), escritor, traductor, periodiste i editor valencià.

Biografia[editar]

Des de chicotet ya se sabia que anava a aplegar llunt. En catorze anys ya li varen nomenar redactor d'un periòdic. A mesura que fon passant el temps va publicar artículs en célebres capçaleres de Madrit com El País, El Radical o El Parlamentario. No obstant, no va ser fins a l'any 1916 quan la seua inquietut lliterària va cristalisar en fundar l'Editorial Cervantes.

Des d'eixe moment l'autor de El Quixot va estar present en totes les accions de l'escritor local. Va començar llavors a posar en relleu el valor de la llectura i la necessitat de fomentar, potenciar i difondre en la societat espanyola l'interés pels llibres.

En l'any 1920 es va traslladar a Barcelona pero seguia tenint a la seua ciutat natal molt present en son dia a dia. Tant que va fundar la Casa de Valéncia en la localitat catalana i en 1929 va posar en marcha el primer Tren Faller que portaria fins a la capital del Túria una comissió de festes carregada de música, ilusions i estandarts.

Dia del Llibre[editar]

La seua lluita per difondre la cultura de la llectura donaria els seus fruts al poc temps d'aplegar a Barcelona. En 1922 va crear la Cambra del Llibre en Madrit i Barcelona, institució on va ser nomenat vocal, conseller i vicepresident en la sèu barcelonesa. No obstant açò no acabava ací. A l'any següent va donar un pas cap a avant proponent que es dedicara un dia al Llibre Espanyol com a foment a la llectura. Despuix de tres anys insistint al final va conseguir el seu cometut i en 1926, el Rei Alfons XIII va firmar el Real decret per la que les dos Cambres del Llibre s'unificarien en el Comité Oficial del Llibre en la finalitat de crear el Dia del Llibre en Espanya.

Encara que Vicente Clavel naixqué en la ciutat de Valéncia s'afincà en la ciutat de Barcelona, es va dedicar a la difusió de la cultura a través dels llibres en la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona. Promotor d´autors hispanoamericans i creador del Dia del Llibre en 1926, inspirat en Miguel de Cervantes i el seu llibre Don Quixot de la Mancha, no va poder negar l'ensenyança i l'accés universal a la cultura. Tota una personalitat sobre els llibres en Espanya.

Vicente Clavell va contribuir en les seues idees de Quixot, que pretenien l'accés universal a la cultura a través dels llibres, a que hui, casi totes les persones hispanoamericanes puguen visitar biblioteques i adquirir llibres sense dificultat. A tots nos ha influït en major o menor mesuera el Decret del Dia del Llibre de 1926. Els anys 20 del passat sigle varen ser moments difícils per a divulgar la cultura, instaurar un decret de foment de la llectura requeria d´habilitats personals i sociopolítiques, lluitar contra molins de vent, visitar palaus, amar a donzelles,... sabem que l'obra de Miguel de Cervantes, Don Quixot de la Mancha, va ajudar al bon amant de la lliteratura Vicente Clavel a conseguir el seu propòsit, i aixina ho va fer, encara que Vicente no va estar sol en esta llabor, les roses de Sant Jordi li varen ajudar a consolidar la festa. Va contar també en l'imprescindible simpatia i respal dels escritors, editors, llibrers, bibliotecaris, llectors i personages singulars de l'época.

Clavel va propondre que se celebrara el 7 d'octubre per a homenajar el dia en el que teòricament va nàixer Cervantes i aixina va ser fins que en 1930 es va canviar al 23 d'abril, data que seguix vigent en l'actualitat. La festivitat va obtindre gran èxit a nivell nacional, sobretot en aquelles ciutats que tenien les seues sèus les Universitats. En Catalunya va ajudar a consolidar-se en coincidir en Sant Jordi, on actualment és tradició intercanviar i regalar roses i llibres a sers volguts.

En les zones no universitàries el Dia del Llibre pràcticament va desaparéixer donada la poca importància que se li donava. No obstant des dels anys 80 ha tornat la tradició fent-se cada volta més forta.

Declaració de l'Unesco[editar]

L'Unesco va declarar el 23 d'abril com a Dia Internacional del Llibre com a homenage mundial al llibre i als seus autors ya que el 23 d'abril de 1616 varen fallir Cervantes, Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. També en un 23 d'abril varen nàixer o varen morir atres escritors eminents com Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.

Encara que és oficialment el 23 d'abril el Dia del Llibre no en tots els països se celebra en la mateixa data. En Regne Unit i Irlanda, per eixemple, realisen el primer dimarts de març el nomenat World Book Day, és dir, el Dia Mundial del Llibre. En Uruguai se celebra el 26 de maig el Dia Nacional del Llibre ya que va ser en eixa data en 1816 quan es va crear la primera biblioteca pública nacional. Per la seua banda, en Paraguai el Ministeri d'Educació i de Cult per resolució va instituir el 25 de juny el Dia del Llibre Paraguayà. En Espanya és costum celebrar el 23 d'abril el Dia del Llibre junt en l'entrega anual del Premi Cervantes, el major guardó otorgat als autors hispans.

En el sigle XXI llegir és una costum a l'alcanç de tots, també és habitual visitar una biblioteca en casi qualsevol chicotet poble del món, no aixina a principis del sigle XX, i tampoc hui en dia en llocs d'Àfrica. El Dia Mundial del Llibre manté l'espirit de difondre l'accés universal a la cultura a través dels llibres, i a la seua volta, rendix homenage als autors de tot lo món i encoraja als més jòvens a descobrir el plaer de la llectura i respectar la gran contribució dels creadors al progrés social i cultural.

Referències[editar]