Cordonets de Sant Pasqual Baylón

De Uiquipèdia, la Wikipedia en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Cordonets

Els cordonets de Sant Pasqual Baylón són unes chicotetes polseres de fil o llana que reproduïxen el cordó franciscà. Este és una corda de colors que els flares porten nugades a la seua cintura. Els dos extrems de la mateixa pengen sobre la cama dreta i en un dels extrems hi ha tres nucs, que simbolisen els tres vots de la vida religiosa: pobrea, castitat i obediència. Els cordonets també porten estos tres nucs en Recort del cordó franciscà, orde de què era religiós Sant Pasqual Baylón.

L'orige dels cordonets els trobem en 1940 quan Teresa Gumbau, devota de Sant Pasqual Baylón, va tindre l'idea de confeccionar-los per a que la gent poguera portar algun objecte piadós que servira per a recordar al Sant.

Teresa confeccionava els cordonets en restes de fils o llanes i despuix els entregava a les monges clarises del convent de Sant Pasqual Baylón. Allí els beneïa el capellà i despuix eren passats per les relíquies del Sant i es deixaven un temps en la cela a on va morir.

Hui en dia els cordonets, els continuen confeccionant les monges clarises de Sant Pasqual Baylón, són una tradició en Vilarreal i una mostra de devoció pel Sant. Aixina mateix són una contribució per al sosteniment de la comunitat i el convent de les Clarises.