Càmara fotogràfica

De Uiquipèdia, la Wikipedia en valencià
Saltar a: navegació, buscar

Una càmara fotogràfica o càmara de fotos és un dispositiu utilisat per a capturar imàgens o fotografies. És un mecanisme antic per a proyectar imàgens, en el que una habitació sancera eixercitava les mateixes operacions que una càmara fotogràfica actual per dins, en la diferència que en aquella época no hi havia possibilitat de guardar l'image a menys que esta es traçara manualment. Les càmares actuals es combinen en elements sensibles (películes o sensors) a l'espectre visible o a atres porcions de l'espectre electromagnètic, i el seu us principal és capturar l'image que es troba en el camp visual.

Les càmares fotogràfiques consten d'una càmara oscura tancada, en una obertura en un dels extrems per a que puga entrar la llum, i una superfície plana de formació de l'image o de visualisació per a capturar la llum en l'atre extrem. La majoria de les càmares fotogràfiques tenen un objectiu format de lents, ubicat davant de l'obertura de la càmara fotogràfica per a controlar la llum entrant i per a enfocar l'image, o part de l'image. El diàmetro d'esta obertura (conegut com apertura) sol modificar-se en un diafragma, encara que alguns objectius tenen apertura fixa.

Mentres que l'apertura i la lluentor de l'escena controlen la cantitat de llum que entra per unitat de temps, en la càmara durant el procés fotogràfic, l'obturador controla el lapsus en que la llum incidix en la superfície de gravació. Per eixemple, en situacions en poca llum, la velocitat d'obturament serà menor (major temps obert) per a permetre que la película reba la cantitat de llum necessària per a assegurar una exposició correcta.